دانشنامه گالری گشت برای معرفی مفاهیم و موضوعات پایه ای مربوط هنرهای تجسمی میباشد.

این دانشنامه به صورت آزاد بوده و  امکان  همکاری با فرهیختگان عرصه هنرهای تجسمی میباشد.

2014 Design By soroush seyfouri Gallerygasht